Fachgebiet Bauphysik & Technischer Ausbau

Solar optimiertes Bauen (SolarBau) / Teilkonzept 3: KfW-Ostarkade Monitoring

 • Contact:

  Dipl.-Ing. Michael Kleber

 • Funding:

  BMWi, KfW Bankengruppe

 • Start Date:

  Mai 2001

 • End Date:

  Dezember 2005